Zawor bezpieczenstwa ciezarkowy cena

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest ubezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym skokiem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu dodatkowo jego właściwą wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa chce od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), jednak istnieje i uzależnione z jego parametrów oraz rodzaju zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest zupełnie powiązana z wymaganą przepustowością, która określa ilość strumienia płynu, który musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest pomoc urządzeń i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które potrafi spowodować do poważnych uszkodzeń. Z zmian najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wysokich ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź narzędzi automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na twórz działania, można rozłożyć na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – wykorzystywane jako narzędzia chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej liczb dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centra zaworu wywierana jest przez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek wykonywany jest przez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W relacje od typie konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić znowu na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar zlokalizowany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w treści grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości robiącej na bagaż i siły parcia wody lub powietrza tworzącej na grzybek. Oraz w zaworach dźwigniowych ciężarek wydobywa się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.