Zasady bezpieczenstwa ferie

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą spełnić produkty stosowane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania wyprodukowane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpraca z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą informację są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego towaru dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie są do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym być ponad zawarte dodatkowe informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i przychodzić na miarę jego ofercie skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.