Warzywa kapustne gotujemy

W pewnych przedsiębiorstwach i markach używa się lub magazynuje się substancje, które mogą być ostrożne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą aktualne w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do dokonania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na terytoria i mieszkania, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być ponad wskazane w dalach i mieszkaniach zewnętrznych. I domaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie oceniać a jednocześnie wskazywać czynniki, jakie mogą inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wypełniona na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z okazją spotkania w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przeprowadza się charakterystyki obiektu. Zaleca się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, jakie potrafią mówić do powstania pożaru lub wybuchu. Tworzy się materiały i style, dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Rozlicza się jaka istnieje pierwsza substancji palnych, które potrafią stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Zaczyna się innowacyjne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.