Uzaleznienie ang

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) liczące na głębokim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego oddaje się samym środkiem na zdobycie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z nową przestaje stanowić dlań atrakcyjny. Nie posiada nic niewłaściwego w sukcesu, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji lub jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem jesteśmy do podejmowania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia miany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji płynącej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba będąca na uzależnienie od pornografii przejmuje się oglądaniem pornografii chociażby w godzinach pracy lub w toku, który powinna spędzić na szkole bądź przeprowadzaniu innych obowiązków. Leczenie przejawia się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci opiekę nad swym trwaniem i patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może wykonać spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwykle nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, iż nie stanowi to teraz uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który tworzy przeważać nad każdymi pozostałymi elementami życia danej firmy. Cechuje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu większość osób rozpoczyna dopiero po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych szybko nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby wcielić w bycie osobiste umiejętności, jakie potrafią wykazać się niebezpieczne dla drugich ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w mieszkanie otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i przynieść mu przyczyn koniecznej do zwrócenia się o rada do seksuologa.