Urzadzenia do pakowania w atmosferze ochronnej

Próżniowe pakowanie żywności jest najsilniejszym sposobem na bezpieczeństwo jej przed zepsuciem. Z obecnej technologie korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można wyróżnić urządzenia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają wyniki w worku foliowym, czy w pojemniku do ostatniego określonym. Urządzenia te są zgrzewy na granic worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, potrafią stanowić kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym właściwą wilgotność, konsystencję, zapach i smak, i tymczasem są zabezpieczone przed przedostaniem się do mieszkania opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni.Ze względu na system działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową.Pakowarka komorowa, to danie, w jakiego wnętrzu przenosi się worek zgodnie z wynikiem. Jej istotną cechą jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu korzysta się powtarzalność procesu pakowania, też możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest znaczące przy pakowaniu dobrych produktów. Zaletą jest oraz możliwość skorzystania w toku produkcji, bardzo popularnych worków typu PA/PE, co dużo zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą mieć dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na targu jest kluczowy wybór pakowarek komorowych, co pozwoli na jej dobry dobór, uzależniony od wielkości pakowanych produktów, ich rodzajów, i wielkości. Przeznaczone są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu.W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym w produktem, spotyka się na zewnątrz, i do zabiegu, na listwę zgrzewającą, nasuwa się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania odnosi się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe kupią na pakowanie artykułów o niezwykłych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Cechą jest również wielu mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa wydajność oraz ogromniejsze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Dane są zwłaszcza dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.