Technologia gastronomiczna antonina kopta

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego podejścia jest dokumentem, którego głównym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych oraz urządzeń, które brane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a też sposoby wykazywania zgodzie z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą pozycję w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z dyrektywą, jeżeli efekt jest podobny z zasadą to domyśla się jego zgodność z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych podawanych w okolicach zagrożonych wybuchem dostają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi myśleć o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria a systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a systemy ochronne winnym istnieć oczywiście zaprojektowane, by jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić projektowane ze znajomością wiedzy technicznej. I części i podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Między nimi i atmosferą nie mogą występować żadne reakcje, które mogłyby spowodować potencjalny wybuch. Dania a sposoby ochronne nie mogą zrobić uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w efekcie ich wspomagania nie powstaną za wysokie temperatury i promieniowanie. Nie mogą liczyć zagrożeń elektrycznych a nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.