Szkodliwosc pylow

Pyły a różne cząsteczki przemieszczające się w powietrzu potrafią żyć mocno złe dla własnego zdrowia. Co prawda organizm gościa jest rzeczywiście zaopatrzony w bariery utrudniające wnikanie zbyt dużo zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjęcie się ono do swego wnętrza.

Niestety, te ubezpieczenia choć skuteczne, czasem oddają się niewystarczające - szczególnie dla wyjątkowo małych cząsteczek pyłów, które z łatwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc i tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź gromadząc się również w efekcie powodując powstawanie groźnych, często wielkich i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to niezwykłe wyjście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie przygotowuje się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza daje się być zwykłe - choć bynajmniej nie świadczy to, że przyjazne dla kogoś. Z zmian tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające znaczne ilości zanieczyszczeń, są i ludzie odpowiedzialni za ich funkcję, i łatwo zmuszeni wdychać wyziewy tych instytucji. Na wesele wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone raczej do czyszczenia w rodzaj mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są produkowane przez piece hutnicze, lub różnego rodzaju maszyny przemysłowe. W kwestii zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach daleko byłoby zlikwidować przyczynę ich pochodzenia. Jednak choć człowiek potrafi wymyślać cuda w wszystkiej dziedzinie, to niektóre procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeżeli da się je zmienić, zatem nie tak zyskownie. W sukcesu przemysłu wydajność maszyny to reguła, dlatego nie zawsze opłaca się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na ekologiczna, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest położenie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części powstających w toku produkcji czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo często i łatwo wykorzystywanym rozwiązaniem, zwłaszcza w biurach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, dodatkowo w hutnictwie, które również wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej strony nie są atrakcyjne dla organizmu człowieka tam pracującego.