Szara strefa zagrozenia

Jeżeli w konkretnym mieszkaniu wydobywają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można świadczyć o pewnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to styl, który jest zużywany do stłumienia wybuchu.

Jego życie polega na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go obejrzana i skuteczna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego zaletami istnieje i to, że przydaje się do wewnątrz a na zewnątrz, jest użyteczny w manipulacji i transporcie, Posiada i prostą i mocną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest przystosowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z sposobem tłumienia wybuchu. Stanowi to głównie publiczna i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane głównie do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej gałęzi przemysłu. Są jeszcze dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle małym czasie. Stanowią one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, dopasowuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one dokonane wodą, która broni się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy zaczyna się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda podejmuje się gotować, a obiekt natychmiast przejmuje się parą. Butle te są wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX.