System odpylania spalin

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe używane są w sensu poprawienia jakości powietrza produkowanego w produktu procesów przemysłowych. Odpylanie zachodzi poprzez zbieranie pyłu również innych nieczystości z powietrza. Separacja nanocząstek jest kluczowa w sensu ograniczenia emisji pyłów.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_zywnosci_-_612p_ce/Sklepowa krajalnica żywności Ma-Ga 612p do wędlin - Polkas

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, jakim jest unieszkodliwienie rozległych chmur pyłu. Odpylacze kładą się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz kosza na filtr albo z systemu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które biorą do odpylania ciecz, to separatory mokre. W współczesnym sukcesu ciecz miesza się z gazem, który zawiera cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania miału w współczesnej procedurze stanowi bardzo cenna. Jest kilka sposobów separatorów mokrych, a każde łączą wspólne główne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty zatrzymują się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z grup elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Ważna je wydać na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące poświęcone są do suchego rozdzielania materiałów, które dzielą się właściwościami elektrycznymi. Z serii separator płytkowy przeznaczony jest do usuwania każdych rodzajów surowca mineralnego zgodnie z ich wadami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to urządzenia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Istotne są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W kontrakcie spośród tym tworzy się na zaawansowany rozwój technologii wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowe strategii oczyszczania gazów, a dodatkowo wdrażanie innowacji z pewnością przyczynia się do rozwinięcia się jakości powietrza.