Strefa zagrozenia z1

http://erp.polkas.pl/erp-dla-malej-firmy-obalamy-mity/

ATEX – istnieje więc dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy towar, przeznaczony do wykorzystywania w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w zasadach powiązanych z obecną regułą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które działają w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą lecz być różne z zasadą, też nie posiadają dobra zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę lub istnieje zgrany z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych regionach UE były wielkie utrudnienia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń wykorzystywanych do funkcji w strefach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w jakich potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w działanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w utrzymanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.