Srodki gasnicze test

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją jedynie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma niski ciężar właściwy a w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy zapewne stanowić wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w odpowiedź z wodą w określonych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej funkcjonalne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana tylko w obecnych miejscach, co do których nosi się pewność, iż nie żyją w nich pracownicy. Z porady na konkretne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być skomplikowana dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.