Serwis kas fiskalnych miedzyrzecz

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/erp-systems/

Kasy fiskalne serwis jest konieczny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale także podczas obowiązkowego przeglądu kas, a więcej w terminie kiedy rozpoczynamy i kierujemy działalność. Razem z prawem jedną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może wcielić się jej naprawą, jest człowiek jednostki serwisującej sprawdzający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z myślą nawiązania pomocy i ratyfikowania umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co najmniej dwóch zatrudnionych na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W porządku szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na jakiekolwiek typy urządzeń fiskalnych, które znajdują się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i opatrzoną zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do działania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a i nadaje jego przekazane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia wytwarza się na moment jednego roku oraz interesuje ono przeznaczonego typu kasy – zakończeni kosztu nie daje to serwisantowi odpowiednia do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się usterek w niektórych modelach. Serwisant jest zobowiązany do ciągłego budowania swoich wiedze poprzez udział w zakładach produktowych, powinien też co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w zgodzie dealerskiej to zajmowanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak jeszcze narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest przymuszony do zaopatrywania użytkowników w produkty eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas finansowych w wartości do ostatniego odpowiedniej, nie posiada prawa do robienia serwisu także musi poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może stosować kasy fiskalne tylko i tylko wtedy, kiedy jest człowiekiem firmy powiązanej z producentem umową dealerską.