Przeciwwybuchowy

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które traktowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich składników i popularni.

W kontrakcie ze całymi dysproporcjami w zasięgu bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo popularniejszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do lekturze w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do pozycji w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na stanowiskach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być ściśle oznaczone i przejść szereg testów, jakie trzymają na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady prac oraz świadczenia tego pokroju urządzeń. Dobrze na fakt Atex znajdziesz tutaj.