Pospiech krzysztof

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Jak na własnej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego środka do poskramiania pożarów zaczyna się inne sposoby gaśnicze. Największym jest właśnie woda. Chociaż nie w jakimś przykładzie można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że można ją kierować tylko w miejscach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie ważna spośród niej dysponować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę stawia się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Dodatkowo w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.