Pos graduacao gastronomia anhembi morumbi

zgłoszenie kasy fiskalnejZgłoszenie kasy fiskalnej Polkas

Program pos gastronomia to pomysł sprzedaży kelnerskiej, który gwarantuje prowadzenie skutecznej i mocnej gospodarki magazynowej restauracji, barów czy ogólnie mówiąc przedsiębiorstw gastronomicznych. Aplikacja ta buduje się o dokumenty magazynowe oraz dokumenty ze sprzedaży.

 

W współzależności od charakterze prac możliwa jest pełna centralizacja wprowadzanych danych, ale również bezpośrednio w własnych lokalach. Bezpośrednio z pomysłu do pokoi udzielane są informacje: o produktach, którym może posiadać, o organizacji lokalu, także o wartościach zakupu i zbytu.
Polecając się zebranymi w podstawie danych dokumentami, program wykonuje odpowiednie kalkulacje cen składników potraw, oblicza marże, oraz zapotrzebowanie na materiały.
Dane stworzone przez pos gastronomia są podstawą ewidencji cen zakupu produktów gastronomicznych, powoduje on i pewnego sposobie księgowość przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Program ma wiele dobrych funkcji m.in. :

posiada procesor fakturujący,
prezentuje zużycie surowców gastronomicznych na platformie dokumentów magazynowych,
wylicza ceny potraw według rzeczywistych kosztów zakupu składników,
informuje o przekroczonym stanie magazynu,
informuje o składnikach brakujących do wykonania potraw,
prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego zakupy,
tworzy raporty produkcji dziennej itp.

Niewątpliwą wartością programu pos gastronomia istnieje drogę synchronizacji komputera i kas fiskalnych, na których pisana jest sprzedaż. Dzięki temu prawdopodobne jest zrobienie, skomputeryzowanego systemu rozliczania rozpocząwszy od dostaw surowców aż do sprzedaży gotowych potraw. Program wykorzystuje dwukierunkową komunikację z kasami. Z jakiejś strony wysyła do walut dane o produktach, kelnerach, z kolejnej strony czerpie z kas fiskalnych dane o sprzedaży potraw, napojów, obrocie całej kasy oraz personelu. Po zaprogramowaniu przez serwis, kasy nie wymagają od obsługi żadnej specjalistycznej wiedzy, a całość wymiany informacjach realizowana stanowi w środek automatyczny. Umożliwia realizację zamówień i sprzedaży w znacznie popularny, i zarazem wygodny sposób, za pomocą ekranu dotykowego. Kelnerzy i barmani, przez takie rozwiązanie, nie tracą czasu na zbędne czynności, i wszą uwagę mogą skupić na obsłudze klienta.