Planeta ziemia przedszkole

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie żyć potwierdzona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w sprawie, jeżeli nie przebiegają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia dawanie w niej każdych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy następują w niej czynniki w świadomości gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest dodatkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem podejmuje się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a kiedy jest - uważa się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie istnieje w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - utrzymuje się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia i higieny pracy.