Plan finansowy zfss w szkole

Symfonia projekt to pakiet, który wspomaga panowanie w niskich i małych firmach. Stanowi o pierwszy polski zintegrowany pakiet, który stał stworzony zwłaszcza dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to leczy w kierowaniu firmy w jej naturalnej role w myśli ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uznaje zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe pomaga w szybkim stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i niematerialnych. Moduł Kadry natomiast Płace służy do zarządzania wynagrodzeniami i danymi ludzi. Dzięki nim ważna szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Chroni on w oddaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel leczy w kwestii sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest zdrowa dla firm zajmujących kilka oddziałów również w wszyscy zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest uzyskiwany w działach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które wykonują księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu można mówić rozrachunki z urzędami oraz pracownikami. W znaczącym stopniu ułatwia analizy dochodowości.