Plan finansowy jednostki samorzadu terytorialnego

Program enova to zespół finansowo – księgowy, jaki jest w mieszkanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową jak również ekonomiczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta kończy się zwykle w zakresie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno ważnych kiedy i również okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z pracą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansę ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tutaj o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą obecne wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe bądź te listy płac. Ten program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala dodatkowo na rozliczenia z konsumentami również na planowanie płatności. Na wycieczkę zasługuje również fakt, że program enova daje szansa ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Robi się to wraz z tabelą kursów, a również z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie serwisów w niniejszym programie kupi na grupowanie ich w przepisy dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów idzie na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program ma bardzo prostą ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową jak i memoriałową. Program jednocześnie daje możliwość prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto zezwala na zestawienie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony istnieje już w dokumentacje zezwalająca na rachunki z partnerami. Mowa tu przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova pozwoli na działanie zarządzania zasobami ludzkimi. Ma niezwykle dużą funkcjonalność, która stale się rozbudowuje, dlatego jeszcze z pełną pomyślnością zalecany stanowi dla firm. Podsumowując, program enova to wspaniały system finansowo - księgowy.