Odpylanie mokre

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, angażujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w procesach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o dużo niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn także dla zdrowia człowieka (postać z nich uważa działanie toksyczne), stąd te skuteczne systemy odpylania są istotny temat w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko także chronić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przylega do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną myślą w porządkach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w produkcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w budów jest trwałość materiałów, z których zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe czynią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wpływać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.