Odpylacz mokry zasada dzialania

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) prezentuje w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla średnich oraz wyjątkowych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektywy.

Zarządzania firmą

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest mówione do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są wysokie w terminie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co robi, że duże frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega robieniu się wentylatora po zakończeniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest niezastąpione dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w ciągu jego pracy (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).