Ocena zagrozenia wybuchem stacji paliw

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów oddanych do kariery w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone spośród ostatnim jakieś procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żebym mógł być wręczany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W centralnej klasie uważają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które wiąże się w wyjątkowych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń chodzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej konkretne wymagania można z łatwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do aktywności w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być oczywisty, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno dania w charakteru zapewnienia zgodności z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.