Ocena ryzyka wybuchu pylu

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa książki w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie przebywa we każdych gałęziach przemysłu, w których dojeżdża do osiadania się w powietrzu łatwopalnych substancji i ich oparów, gazów oraz pyłów, które dodając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w wypadku powstania iskry.

 

Przepisy te radzą na 13 źródeł zapłonu, z czego jednym z nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa daje je na dwie pierwsze grupy:
– szkoła I – urządzenia używane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w których przybywa do skupiania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach koncentrowania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia dają się na kategorie M1 i M2. W innych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, jakich funkcjonowanie jest nieodłącznie powiązane ze powierzchniami zagrożenia wybuchem, te dziedziny, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, jakie są specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia oddane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia umowy i chyba istnieć uznane do robocie w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki tworzone przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jakie powinny stać spełnione, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Przypadkiem w rodzimym regionie jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W wypadku innych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez komisje tych krajów.