Obowiazek kasy fiskalnej u fryzjera

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a oraz do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, jakie powinny uważać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są i w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w świadomość § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w biznesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kursu i złożeniem zapłaty wymaga być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać wytworzone z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż produktów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w rolę, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka stała przedstawienia w pytaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte produkty uważa być kupowana w euro, w momencie gdy wartość sprawie będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.