Obliczanie wytrzymalosci ramy

Dokładne określenie rozmiaru i wyglądu obciążeń jest obowiązkowe do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tezie zmian i pielęgnacji.

W kontaktu z powyższym, do dokładnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w tym szczególnie metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może także elementów statycznych, kiedy również aktywnych. W wydarzeniach dynamicznych ważną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes stosowane są dodatkowo w końcu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w sensu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w końcu zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń oraz ich wpływu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes mają ponad znacznie duże miejsce w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich wytrzymałości a kolejnych charakterystyk zatrzymują się środkiem do rozwiązań wygodnych i ekonomicznych.Najskuteczniejsze jest zrobienie wstępnych analiz obecnie na początkowym etapie projektu. Umożliwi to ujść błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym elementem obliczeń jest ustalenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak także w centralnych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane jeszcze do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W ostatnich latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo odstępuje się od niedopuszczalności miejscowego wyrażania się materiału. W kontraktu z ostatnim, coraz szybko można przewidzieć ekstremalne pytania i chronić mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny rozwój w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Korzystanie z obliczeń mes jest jeszcze popularniejsze.