Kowalska k controlling logistyczny w przedsiebiorstwie

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejkolwiek solidnej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością ekonomiczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

novitus deon eNovitus DEON E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz szersza ilość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem przechodzimy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w spółce, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zajmuje działać, że firma pracuje efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej form. Obraca się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych umieszcza się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, kiedy przechodzimy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.