Kolonoskopia 3d

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na analiz powierzchni szyjki macicy, dolnej stron jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, jeszcze w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania i miana jak badanie trudne i skomplikowane, a jeszcze nieobiektywne. Współcześnie a można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których znaczenie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pozwala nie tylko bierną obserwację, ale także diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy przechodzimy do rezygnowania ze zmianą faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia stosowana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w tych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na konkretnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu prostymi i szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może zostać również urządzona w celi cyfrowe idące na udokumentowanie przebiegu badania bądź przygotowania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.