Kodeks pracy 34

W sprawa przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest odpowiedzialny do zapewniania solidnych i zdrowych warunków pracy, natomiast każde narzędzia i maszyny muszą umieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_novitus_deon_e/

Certyfikacja, czyli ocena zgodności materiałów to mechanizm systematycznego badania stopnia w którym określony produkt spełnia specyficzne wymagania (chodzi tu oraz o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest niewiele aspektów. Może jej kończyć projektant na etapie projektowania lub producent na poziomie realizacji. Certyfikację może wykonać odbiorca wyrobów lub osoba inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w historii maszyn. Do systemu prawnego w Polsce wprowadzono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które zaszło w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr I do wole 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia oraz pomoce zdrowia dotyczące projektowania i spełnienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie skomplikowane a dodatkowe. Certyfikacja organizacji i narzędzi, które prezentują się wysokim poziomem ryzyka związanego z ich eksploatacją i korzystanie podejmuje się teraz na momencie projektowania. Pozostałe dania oraz maszyny podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde urządzenia i maszyny, które mogą produkować w każdy sposób zagrożenie dla życia czy zdrowia mieszkańca również bycia także miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.