Kasa rejestrujaca a kasa fiskalna

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być poddawana okresowemu przeglądowi. Lecz w obecnym przykładzie omawiany przegląd wymaga być przeprowadzony najpóźniej dwa lata z tego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w ścianach od 100 do 200 złotych wraz z dostępem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej płynie z dobrych aktów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z prawem, i oczywiście z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej kojarzone jest jak nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest robienie go co roku. Opowiadając o przeglądzie kas rejestrujących, należy również pamiętać o nazwaniu odpowiedniego czasu, co składa się na bazie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy znane w miesiącach rzucają się z upływem tego dnia w poprzednim miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w poprzednim miesiącu nie było - w gorącym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na kobiecie posiadającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od tego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzonego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w sytuacji kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W sensu uniknięcia narażania się na kary ze karty Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.