Kasa fiskalna mobilna

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, i nie rzadko także do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest budowana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zawsze w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgód Europejskiej, i używanego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili dostania w bycie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX a być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w środowisku narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów mających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu przepisowi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w biznesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy także osób odpowiedzialnych.