Instytut psychiatrii i neurologii adres

Samą z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest otrzymujący się obecnie w Stolicy, założony w 1951 roku z myśli grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w terenie badań naukowych i ćwiczeń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne przebiegania w terenie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w mocy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zasięgu tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), ćwiczenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i domy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują ładne i daleko delikatne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z dużymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych i dania komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od “zasobności resortowego portfela”. Być prawdopodobnie, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją funkcję leczenia od początku do kraju.