Hodowla zwierzat towarzyszacych i dzikich

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i liczy definicję konglomeratu tkanek, z jakich eksponowaną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z ważnych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na jedzenie mięsa nastąpiło zatem w stanie zlodowaceń, kiedy niestety było zająć pokarm roślinny i spożywanie mięsa broniło się drinkom z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na aspekty dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest toż myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu zalicza się świadome i pozytywne wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w niniejszym jeszcze ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje wówczas kierunek bycia skojarzony z jednymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z ostatnich samych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży czas będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.