Gotowanie indukcyjne

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch nowych językach traktowanych lub w sukcesie, gdy sama z głów podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi pracującymi innymi językami, i końcem tej czynności jest nawiązanie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w terminie tym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze robiony jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej danymi także regularnie przypisywanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne używane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwagi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z zmiany sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny istnieje w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz pisze w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń tworzy własne decyzji oraz zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze jednej spośród nich. Rzecz jasna, istnieją i inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), jakie stanowią klimat bardziej bezpośredni również nie wymagają aż tak dużego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.