Gaszenie pozaru za pomoca gasnicy

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje więc najprostszy również najbardziej modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co działa z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są najpełniejsze użycie. W zależności od posiadanego składu potrafią stanowić stosowane do gaszenia prawie wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najmodniejszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia proste stanowisko w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie być traktowana w przypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można obracać w jakimkolwiek miejscu, a parę jedynie w zamkniętych miejscach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W trudniejszych mieszkaniach działanie pary wyraża się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do nowych substancji, a także podstawy ich przerabiania i przedstawiania w teren pożaru.