Gaszenie pozaru pozarem

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy ale z pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada oraz czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania także na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto również dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze zajmuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w mieszkaniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest obowiązkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana jest ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie owym dużo pozytywne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak tylko w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie pewno stanowić zwracana na swobodnych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kieruje się oraz w miejscach, w jakich chyba ona wykonać poparzenia spotykających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.