Gaszenie pozaru bhp

Pożary, które zachodzą w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę bierze się w wnętrzach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno być użyta, ze względu na jej niezwykle prosty ciężar właściwy, co przenosi się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest niemało dobre i funkcjonalne.

Kadry i płace xl

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy przyjmuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w skutku kontaktu z wodą.

Para wodna pewno stanowić też wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim znacznie aktywne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w terenie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo najbardziej efektywny przy użyciu pary nasyconej, która przyznawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.