Dyrektywa unijna w sprawie vat

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą być wypełnione przez całe produkty, jakie są oddane do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w danych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może dochodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w bycie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z użyciem dowolnego materiału w obszarach, w jakich może występować atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodności z regułami atex a za dostosowanie danego artykułu do ostatnich części. Atest atex jest reklamowany w przypadku produktów, które dostają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi zatem dziedzinę, gdzie robi się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią więc istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w przypadku, jak duża część energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który posiada istotne ryzyko dla istnienia i zdrowia ludzkiego.