Dyrektywa unijna w sprawie delegowania pracownikow

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów przeznaczonych do książki w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania odnoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także powiązane z obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, by mógł być kierowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W centralnej grupie spotykają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które stawia się w przeciwnych miejscach, ale które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń działających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do pracy w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić dokładny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze narzędzia w kierunku zapewnienia współpracy z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.