Dom w technologii 3q

środki trwałe

Każdy z zawodów planuje własny własny, zrozumiały jedynie dla pracowników, żargon. Nie inaczej jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń że istnieć wymieniany w daleki, czasem zabawny dla niezwiązanego z częścią słuchacza, sposób. Można to spotkać osoby, jakie są wyjechane, wyautowane bądź też sCATowane. Co oznaczają podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która używa z kilku programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które planują na końcu ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeśli dany tekst jest analogiczny do czegoś, co wpływaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie liczy w przedsiębiorstwie, i po zadaniu mu sprawdzania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową wiedzę o tym. Tłumacz wyjechany – tłumacz, który w danym okresie jest naturalny, np. istnieje na urlopie.

Największym zainteresowaniem zajmuje się zwrot konkabina. Zwrot obecny istnieje wdrażany do określenia kobiety, która angażuje się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, goszcząc w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. By ją usłyszeć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program szkolenia na dobry go język. Męską formą tego zwrotu jest konkabent, więc, analogicznie, stanowi zatem klient wykorzystujący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, oczywiście jak firmy świadczące nowe usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, jakie są zrozumiałe właśnie dla ludzi tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich wychodzić w wypadku kontaktu z mężczyzną lecz, jak wiadomo, bardzo jest odrzucić z przyzwyczajeń. Dlatego jeśli, będąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że polski określaj jest wyjechany, albo inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, bowiem jest sCATowany, nie popadajmy w konsternację... O dobre nas sytuacje można zapytać, w takim mieszkaniu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie stosowanego przez człowieka zwrotu jest niczym specjalnie na krzesłu również nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem prywatnym tłumacza.