Deklaracja zgodnosci ytong 11 5

Deklaracja zgodności WE istnieje wtedy pisemne oświadczenie sporządzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego owoc jest spokojny z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi działać jednego bądź więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub są inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a jeszcze jeżeli więc niezbędne (ponieważ wychodzi z różnych przepisów) materiały te wymagają wziąć dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest wdrażana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją ostatnie oczywiście zwane moduły i wyraża je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki zapewne ją wybrać według własnego przekonania z opcji wprowadzonych mu w informacji i dotyczących danego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może odkładać się wyłącznie z jednego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych towarów są to trudne procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie wzrost i efekty działań są dokumentowane. Producent pisze na materiałach, które mają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga połączona z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności powstaje z ostatniego, iż domniemanym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie ważne oczekiwania oraz jest równorzędny z aktualnymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i systemu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a jeszcze jeśli jest wtedy wymagane, także jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest tożsame z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich używa się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić daną o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu informuje o tym, że dokonuje on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Zajmują one zagadnień związanych z ochroną zdrowia oraz miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, natomiast nie posiada deklaracji zgodności nie że zostać wprowadzony do obrotu ani zostać podany w użycie na terytorium Unii Europejskiej. Umowa jest maskowana przez producenta czyli w sukcesie kiedy posiada on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.