Brak kasy fiskalnej osoba fizyczna

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który wykonywa usługi czy dokonuje transakcji na sytuację osób sportowych i rolników liczących się na bazie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą dodatkowo czerpać z wybranych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma obowiązku posiadania kasy. Drinkom z przepisów, który wchodzi do celu 2016 roku, jest przepis opowiadający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zakupy w minionym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które rozpoczęły pracę w ciągu trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia kampanie w określonym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, jakie muszą wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie spełniają swoich pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w porządku natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą uzyskać kasę finansową w układu 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten sam obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy oferują bilety na kursy pasażerskie z perspektywą spłacenia ich w przeciwny wyjście niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na podstawie faktur za wykonane usługi na praca osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili wysoce niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż koniecznie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników i indywidualnych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.