Bezpieczna bankowosc

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej jest daleko ważne nie tylko dla kupujących, lecz więcej a indywidualnych banków. Badania wskazują, że największą obawą w skorzystaniu z bankowości elektronicznej jest zabieg zaufania co do stosowanych zabezpieczeń. Dlatego tak znaczące są działania banku, jakie posiadają na planu podnieść bezpieczeństwo oferowanych usług.

Jedną z głównych metod stosowanych w bankowości do poprawy bezpieczeństwa jest kryptografia, która ma się szyfrowaniem informacji. Dzięki tym metodom możliwe jest zaszyfrowanie reklam w punktu ukrycia jej rzeczy przed nieupoważnionym odbiorcą, a wtedy odszyfrowanie do konkretnej postaci, jaką potrafi dostać adresat. Praktycznym sposobem wykorzystania kryptografii w informatyce jest protokół SSL. Zajmuje on ulubione algorytmy, jakie zamierzają utrudnić, i nawet uniemożliwić przechwycenie przekazywanych informacji. Innym przykładem wykorzystania metod kryptograficznych w bezpieczeństwie teleinformatycznym jest podpis cyfrowy. Transakcje, jakie zostały zrealizowane przy jego użyciu są niezaprzeczalnym dowodem ich spełnienia przed daną jednostkę. Osobny dział stanowi zabezpieczanie kart płatniczych. Coraz częściej klienci bankowi spotykają się ze skimmingiem, który oznacza bezprawne i niezgodne z prawem zdobycie wstępu do strony płatniczej. Taka forma może nastąpić np. na stacji benzynowej gdy wyrażamy swoją kartę pracownikowi stacji, natomiast on w owym okresie wykona kopię paska magnetycznego. Użytkownicy w tym faktu szczególną uwagę powinni zwrócić na terminale pos, lub nie przedstawiają one specjalnych skanerów, które otrzymają wiedze zapisane na stronie. Do zdobycia karty może i dojść podczas próby wypłaty gotówki z bankomatu. Sprawa taż że robić podobnie jak przy próbie zapłaty przez terminal pos. Przestępca montuje specjalny skaner tuż przy czytniku kart, aby zeskanować pasek magnetyczny karty. Następnie dzięki zamontowanej niewielkiej kamerze przy bankomacie zdobywa kod pin, który użytkownik wpisał. Gdy przestępca jest zarówno dane z paska magnetycznego jak i pin bez wysiłku zapewne je oszukać i wybrać przy ich usługi gotówkę. Powyższy fakt jest niezmiernie spowodowany wykorzystywaniem stosunkowo starej technologii paska magnetycznego. Obecnie powstają karty z pozostałymi ubezpieczeniami w kwestie np. hologramów. Jednak wiele terminali pos oraz bankomatów dodatkowo nie pomaga tego typu.