Bezpieczenstwo swiatowe

Systemy tłumienia wybuchów muszą zapobiec wybuchowej reakcji w jej najwcześniejszej fazie i chronić uzyskiwaniu się nadciśnienia przed tym, jak wybuch może sprawić do jakiegoś zniszczenia. System przeciwwybuchowy reaguje w czasu kilku milisekund od alarmu czujników ciśnieniowych lub optycznych, wykrywających składającą się wybuchową kulę ognia. Od razu do budów zabezpieczonej jest wstrzelony ładunek gaszący. Stłumienie wybuchu następuje zanim jeszcze wzrastające ciśnienie reakcji utleniania zdąży zniszczyć instalację.

Detektory ciśnień wykryją eksplozje w jej daleko wczesnej fazie, w obecnym punkcie wysyłają sygnał do centrali sterującej. Kontroler wysyła sygnał do danej butli, równocześnie ją wytwarzając. Wszystko przebiega w porządku kilku milisekund, od wczesnej fazy liczenia się kuli z działalności wybuch aż do czasu stłumienia eksplozji poprzez specyficzny system, który go zatrzyma.

Explosion safety to dostępne techniki, które dają bezpieczeństwo przeciwwybuchowe :

Założenia przy tworzeniu są główną metodą zapobiegania powstawaniu niebezpieczeństw, jednak nie do efektu mogą zapobiegać każdemu przypadkowi, jakie posiadają stanowisko w działalności z trudnymi mediami, a przy wykorzystaniu będących technik można zmniejszyć skutek wybuchu.

Wykwalifikowani specjaliści są w kształcie dobrać odpowiednie zabezpieczenia przed wybuchem i rozwojem ciśnienia dla instalacji procesowych w dowolnej gałęzi przemysłu. Dostarczane są projekty zrobione "pod klucz" zaczynając od pierwszej fazy projektu, poprzez mocowanie i otwarcie, aż po serwis systemów. Współczesne rozwiązania opierają się na urządzeniach czołowych światowych producentów -  konsumenci otrzymują kompleksowe i sprawne rozwiązania stosowane indywidualni pod konkretną linię technologiczną. Zabezpieczane są działające już instalacje - łącząc je do obowiązujących przepisów.