Bezpieczenstwo pracownika w pracy

Bezpieczeństwo pracowników jest bardzo istotne, a szczególną ostrożność należy zdać na stanowiska, w jakich jest duże zanieczyszczenie powietrza rozmaitymi pyłami. Istnieją zatem także pyły z czynników organicznych, jak również nieorganicznych. Do ostatnich liczb można zaliczyć pyły powstające ze skór, mąki, zboża lub drewna. A te inne oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali albo kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza duże zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów że istnieć nie tylko ogień, a także mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Więc właśnie znaczące jest odpowiedzialne odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać wszelkie większe grona pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z dobrym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, jaki jest spokojny z wymaganiami dyrektywy ATEX. Filtry są więc urządzone w panele eksplozyjne chroniące filtry i wszystkie urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają przenoszenie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu pyłu w filtrze. Instalacja ATEX bywa i zaopatrzona w wygodny sposób przyczyniający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca winna stanowić uziemiona natomiast nie może sprawiać się do przechowywania ładunków elektrostatycznych, ponieważ istnieje ryzyko wywołania iskry jadącej do wybuchu. Zawory celkowe są kolejne elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich pewną korzyścią jest wytrzymałość na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w czasie eksplozji, a priorytetowym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który układa się w filtrze.