Bank nasienia koni

Bank nasienia (spermy) to znaczenia, w których odkłada się nasienie dawców. Potrzebują oni spełnić dokładnie określone kryteria. Przede wszystkim w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca wymaga istnieć w pięknej sprawności fizycznej, żyć w wieku do 35 lat zaś nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie zależy jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma kierowana jest nieodpłatnie. Wybierana jest tylko rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym okresem kwalifikacyjnym dawcy jest specjalny wywiad, podczas którego dawanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego życia seksualnego, przebytych wad i formy rodzinnej. Później sprawdza się jego klęsk w sensie sprawdzenia, czyli nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną spełnione oddane nasienie wchodzi do banku spermy na okres pół roku. Dopiero po upływie ostatniego terminu przeprowadza się nowe badania natomiast na ich przyczynie kieruje nasienie do pewnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi dokonać pełną uwagę na odpowiednie przechowywanie nasienia. W swym kraju praktyka oddawania spermy jest zawsze jeszcze mało popularna, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Korzystać z banku teoretycznie chyba jakiś. Zawsze na miar polskiego prawa samotne osoby nie mogą zastosować z usług banku spermy (dziecko musi bo na jego siły być jednocześnie starego i matkę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i panowie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą przewozić swoim synom.